| |
» »

: 227
: BabyOno (83) , BOON (13) , Skip Hop (110) , Twistshake (21)
: (65), (30), (34), (44), (19), (34)
Skip Hop
:
   
,
   
,
   
,
   
,
   
,
476
BabyOno / (1021)
:
   
,
170
BabyOno (1026)
:
   
,
184
BabyOno - (237)
:
   
,
182
- Skip Hop
:
   
,
   
,
   
,
   
,
365
Twistshake 2x100 ()
:
   
,
   
,
   
,
   
,
   
,
   
,
   
,
   
,
   
,
237
BabyOno (1027)
:
   
,
   
,
139
- BabyOno 180 (207)
:
   
,
   
,
   
,
162
- BabyOno 220 - (208)
:
   
,
157